Fontos! Internetes bankkártyás fizetés változása

Vásároljon még biztonságosabban online!

 

Ezúton tájékoztatjuk, hogy az EU bizottsági rendeletének1 megfelelve  2021. január 1-jéig2 Bankunknál bevezetésre kerül, hogy az internetes bankkártyás vásárlásai során bizonyos tranzakciók3 esetén ún. erős ügyfél-hitelesítést kell elvégezni, azaz szüksége lesz:

 

  • állandó 4 számjegyből álló jelszava (internetes PIN - iPIN) és
  • egy díjmentes SMS-ben megkapott egyszer használatos kódmegadására.

 

A Takarékbank Zrt-nél, valamint az MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. képviseletében eljáró bankkártya közvetítőknél (Commerzbank Zrt., Sopron Bank Zrt., Oberbank AG Mo-i Fióktelepe, Polgári Bank Zrt. és Duna Takarék Bank Zrt.) vezetett bankszámlákhoz kapcsolódó bankkártyákat az MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. bocsátja ki, továbbá a Takarékbank Zrt logóval ellátott ATM-eket az MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. üzemelteti.

 

Aktuális a számlavezetőjénél megadott mobiltelefonszáma?

 

Felhívjuk figyelmét, hogy online bankkártyás vásárlásait a fenti időpontot követően csak akkor tudja teljesíteni, ha elvégezhető a hitelesítés, vagyis rendelkezik egy erre a célra megadott mobiltelefonszámmal, amire kiküldhető a fent említett egyszer használatos kód.

 

Amennyiben számlavezetőjénél nem adott meg mobiltelefonszámot vagy a korábban megadott telefonszáma már nem aktuális, akkor az online bankkártyás tranzakció SMS kód hiányában elutasításra kerülhet!

 

A Takarékbank Zrt. ügyfelei esetében a mobiltelefonszám megadását vagy frissítését4 megteheti

  • a Takarékbank Zrt. telefonos Ügyfélszolgálatánkeresztül (+36 1 311 3110) az Adatváltozás bejelentése menüpontban,
  • Takarék VideoBank szolgáltatáson keresztül (VideoBank) vagy
  • személyesen a Takarékbank Zrt. bankfiókjaiban (postán bankszámlát nyitó ügyfeleknek a kijelölt postahelyeken). Kérjük, a kialakult pandémiás helyzetre való tekintettel a személyes ügyintézés lehetőség szerint kerülje. A Takarékbank bankfiókjainak elérhetőségét itt találja.

 

Az MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. képviseletében eljáró fentiekben leírt, további bankkártya közvetítők ügyfelei a számlavezetőjük honlapján kaphatnak tájékoztatást a mobiltelefonszámuk frissítésének vagy megadásának folyamatáról.

 

Mit kell tudni az iPIN jelszóról?

 

A kezdeti iPIN jelszó megegyezik majd a bankkártyájához tartozó bankszámlaszámának 13-16. karakterével, azaz a második 8-as blokk utolsó 4 számjegyével4 Pl: Számlaszám: 12345678–98765432–00112233, iPIN: 5432.

 

Hol és hogyan lehet a jelszót és a kódot megadni az internetes vásárlás során?

 

Az internetes bankkártyás vásárlási folyamat az alábbi lesz:

 

  • Az elfogadó internetes fizetési felülete a fizetés gomb megnyomását követően, az eddigiekben megszokott módon, a bankkártyán szereplő adatok megadása után, átirányítja Önt az MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. hitelesítési felületre, itt adhatja meg az SMS üzenetben kapott kódot valamint az iPIN jelszavát.
  • Ha a jelszót és a kódot helyesen adta meg a felületen, akkor az online tranzakció jóváhagyásra kerül. Az egyszer használatos SMS jelszót csak az adott tranzakcióhoz tudja felhasználni (szükség esetén az oldalon található újraküldés gomb segítségével újra kérhető). Az iPIN jelszó ezzel ellentétben nem módosul tranzakciónként, minden vásárláskor ugyanazt kell megadnia az adott kártyához. Amennyiben ötször hibásan gépeli be a hitelesítő adatok valamelyikét, a kártyával 60 percig internetes tranzakciók hitelesítésére nem lesz lehetőség.

 

A bevezetésre kerülő hitelesítési eljárás amellett, hogy törvényi kötelezettség, nagyban növeli az Ön által végzett online tranzakciók biztonságát és csökkentik a visszaélések esélyét.

 

Kérjük tájékoztatásunk szíves tudomásulvételét.

 

Amennyiben a fentiekkel kapcsolatban kérdése merülne fel, érdeklődjön

 

  • a Takarékbank ügyfeleként a bank Telefonos Ügyfélszolgálatán a +36 1 311 3110-es telefonszámon.
  • a további bankkártya közvetítők ügyfeleként a számlavezető hitelintézetének holnapján vagy a +36 1 212 0202-es telefonszámon.

 

 

1 (EU) 2015/2366 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek az erős ügyfél-hitelesítésre, valamint a közös és biztonságos nyílt kommunikációs standardokra vonatkozó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről szóló 2017. november 27-i (EU) 2018/389 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelete, melyben meghatározott végső bevezetési dátum 2021. január 1.
2 A bevezetés pontos időpontjáról előzetesen tájékoztatni fogjuk ügyfeleinket.
3 Erős ügyfél-hitelesítést kell végezni valamennyi internetes vásárlási tranzakció esetén, olyan internetes elfogadóhelyek esetén, amelyek kártyaelfogadásban Európai Unión belüli pénzintézettel kötöttek szerződést. Emellett azonban más országok online kereskedői is megkövetelhetik. A recurring payment (ismétlődő internetes vásárlások, mely során az ügyfél megadja kártya adatait a szolgáltatónak) vonatkozásában csak az első tranzakció esetén. A hitelesítés kapcsán a Bank fenntartja a jogot, hogy a jogszabály adta kereteken belül további kivételeket alkalmazzon.
4 Mind a lakossági, mind a vállalati fő- és társkártyák esetében.