Tájékoztató a Takarék Kereskedelmi Bank Zrt. Ügyfelei számára

Tisztelt Ügyfelünk!

 

Tájékoztatjuk, hogy a Takarék Kereskedelmi Bank Zrt. (1082 Budapest, Üllői út 48., továbbiakban: „Takarék Kereskedelmi Bank”, korábbi elnevezése FHB Bank Zrt.) mint az állomány átruházója és az MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. (1122 Budapest, Pethényi köz 10., korábbi elnevezése: Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.) mint az állomány átvevője között létrejött állomány-átruházási szerződés alapján a Takarék Kereskedelmi Bank a bankkártya állományát 2019. június 14. napjával az MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.-nek adja át.


 

Engedje meg, hogy röviden tájékoztassuk Önt ennek hátteréről.2018. november 30-án az MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. közgyűlése elfogadta a Takarék Csoport új, 2019-2023 közötti időszakra szóló üzleti stratégiáját, amely új fejezetet nyit a takarékok másfél évszázados történelmében. Ennek egyik legfontosabb elemeként egy új, minden ízében korszerű, kereskedelmi bank létrehozásán dolgozunk, amelyben az eddigi takarékok egyesülnek majd. Ez az új bank lesz a teljes Takarék Csoport országos kereskedelmi bankja, amely egységes takarék-elveken, egységes informatikai háttérrel és arculattal, marketing- és értékesítési tevékenységgel működik. Fiókjaink között teljes, országos átjárhatóságot hozunk létre, így ügyfeleink az ország bármely takarék-fiókjában képesek lesznek igénybe venni korszerű és egységes termékekeinket és szolgáltatásainkat.

 

Az átalakulási folyamat első lépcsőjeként 2019. május 1-jén létrejön az új, univerzális kereskedelmi bank, amely Takarékbank Zrt. néven működik majd. A takarékok központi bankjaként működő, jelenleg Takarékbank Zrt. néven ismert, Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. neve pedig MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaságra módosult (rövid neve: MTB Zrt.) és továbbra is a Csoport központi bankjának szerepét tölti be.

 

A fenti folyamat egyik lépcsője az is, hogy a Takarék Kereskedelmi Bank a készpénz-helyettesítő fizetési eszköz állományának átruházásáról döntött, amelyet 2019. június 14. napján az MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.-nek (továbbiakban: Átvevő Bank) ad át.

 

Fontos tudnia, hogy a Takarék Kereskedelmi Bankkal kötött bankkártya/hitelkártya szerződésének feltételei, a díjak és a kondíciók az állomány-átruházást követően nem változnak, így azok nem válnak hátrányosabbá az Ön számára. Amennyiben elfogadja a bankkártya és hitelkártya szerződésének Átvevő Bank (azaz az MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.) számára történő átruházását, ebben az esetben semmilyen további közvetlen teendője nincsen, a későbbiek során pedig tájékoztatni fogjuk az állomány-átruházás minden olyan fontos részletéről, amellyel kapcsolatban a közreműködésére számítunk.

 

Kérjük, figyelmesen olvassa el alábbi levelünket, amelyben ismertetjük az állomány-átruházás folyamatát.

 

Ahogyan írtuk fentebb, a Takarék Kereskedelmi Bank által kibocsátott bank- és hitelkártyára vonatkozó szerződéses állomány 2019. június 14. napján az Átvevő Bank kezelésébe kerül, így az Ön birtokában lévő bankkártyára/hitelkártyára immáron az MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. előírásai és dokumentumai fognak vonatkozni . Felhívjuk a figyelmét, hogy az állomány-átruházás a hatályos jogszabályok figyelembe vételével kerül lefolytatásra, így az állomány-átruházás során az Átvevő Bank és a Takarék Kereskedelmi Bank közötti adatátadás nem jelenti a banktitok megsértését.

 

A Takarék Kereskedelmi Bank 2019. június 14. napjától az Ön bankkártyája/hitelkártyája tekintetében, mint az Átvevő Bank közvetítője jár el, ezért Ön továbbra is az eddig megszokott Takarék Kereskedelmi Bank fiókjaiban, valamint egyéb elektronikus csatornáin – telefonos ügyfélszolgálatán (+36 1 3344-344 vagy a +36 1 212 0202 telefonszámon) vagy Takarék NetB@ankon – keresztül tudja intézni azokkal kapcsolatos ügyeit.

 

Az állomány-átruházás érinti tehát a bank- és hitelkártya állományt, nem érinti azonban a Takarék Kereskedelmi Bankkal kötött fizetési számla vezetésére vonatkozó szerződést, valamint a hitelkártya szerződés alapján rendelkezésre tartott hitelkeretet, a fizetési számlát és a hitelkártya elszámolási számlát – ideértve a hitelkártya alapjául szolgáló hitelkeret biztosítását is – így tehát továbbra is a Takarék Kereskedelmi Bank vezeti.

 

Tájékoztatjuk arról is, hogy az Átvevő Bank a korábbi Takarék Kereskedelmi Bankos – ideértve a még FHB logót tartalmazó – bankkártyák helyett egy új, már az Átvevő Bank által kibocsátott bankkártyát fog küldeni Önnek, amelynek postázását 2019. június 14-én kezdi meg és 2019. október 31. napjáig megküldi minden, az állomány-átruházással érintett ügyfelének. A korábbi hitelkártyáját annak lejáratakor - vagy azt megelőzően, amennyiben pótlást vagy újragyártást igényel - az Átvevő Bank az általa kibocsátott hitelkártyára cseréli. Az új bankkártya/hitelkártya PIN kódja megegyezik a korábbi bankkártyájának/hitelkártyájának a PIN kódjával. Az új bankkártyát/hitelkártyát Ön a kézhezvételt követő első aktiválással az Átvevő Bank Lakossági és vállalati bankkártyák üzletszabályzata és általános szerződési feltételeiben, valamint a Hitelkártyák Általános Szerződési Feltételeiben (továbbiakban együtt: ÁSZF) foglaltak szerint használhat rendeltetésszerűen.

 

Ön 2019. június 13-ig jogosult a bankkártya/hitelkártya szerződését díj-, költség- vagy egyéb fizetési kötelezettségmentesen írásban felmondani.Szeretnénk Önt biztosítani arról, hogy a Takarék Csoportnál kiemelt célunk ügyfeleink elégedettsége, ezért mindent elkövetünk annak érdekében, hogy az állomány-átruházás zökkenőmentesen záruljon, és Önnek folyamatosan a lehető legkényelmesebb bankolást biztosítsuk. Bízunk benne, hogy a továbbiakban is partnerei lehetünk pénzügyi elképzeléseinek megvalósításában, ezért kérjük a fent leírtak figyelembevételével döntsön arról, hogy a jövőben kíván-e az Ön birtokában lévő bankkártya/hitelkártya vonatkozásában az Átvevő Bank ügyfelévé válni.

 


ÖN ÚGY DÖNT, HOGY AZ ÁTVEVŐ BANK (azaz az MTB MAGYAR TAKARÉKSZÖVETKEZETI BANK ZRT.) ÁSZF-JÉT ELFOGADJAEbben az esetben 2019. június 14. napjától az Ön birtokában lévő régi, Takarék Kereskedelmi Bankos bankkártya/hitelkártya az Átvevő Bank kezelésébe kerül, és arra az Átvevő Bank ÁSZF-jének előírásai vonatkoznak. Kizárólag annyi teendője van, hogy az Átvevő Bank által kibocsátott és az Ön részére 2019. június 14. napját követően postázott új bankkártyát a kézhezvételt követően a legrövidebb időn belül aktiválja. Az új bankkártya aktiválását követően a régi, Takarék Kereskedelmi Bankos kártyák a továbbiakban nem használhatóak, azokkal fizetési műveleteket nem fog tudni kezdeményezni.

 

Felhívjuk ugyanakkor a figyelmét arra, hogy a 2019. június 14. napját követően postázott új bankkártyák mellett ideiglenesen, a 2019. június 14. és 2019. november 30. napja közötti időszakban az Átvevő Bank továbbra is biztosítja a korábbi, Takarék Kereskedelmi Bank által kibocsátott bankkártyák használatát egészen addig az időpontig, amíg Ön aktiválja az új, Átvevő Bank által postázott bankkártyáját, vagy a régi bankkártyájának lejáratáig, de legkésőbb 2019. november 30. napjáig . A hitelkártyát – tekintettel arra, hogy azt megújítás, pótlás vagy újragyártás esetén postázzuk Önnek - a kártyán lévő lejárati dátumig használhatja.

 

Kérjük, hogy az új bankkártya aktiválását, vagy a korábbi bankkártyán feltüntetett lejárati dátumot, de legkésőbb 2019. november 30. napját követően, illetve hitelkártya esetében a megújításkor kiküldött új hitelkártya aktiválását, vagy a korábbi hitelkártyán feltüntetett lejárati dátumot követően a visszaélések elkerülése érdekében a régi, Takarék Kereskedelmi Bankos bankkártyát/hitelkártyát küldje vissza a Takarék Kereskedelmi Bank (1082 Budapest, Üllői út 48) bármely fiókjának, vagy semmisítse meg.

 

Tájékoztatjuk Önt, hogy 2019. június 14. napjától a korábbi Takarék Kereskedelmi Bankos bank- és hitelkártyák, valamint a 2019. június 14. napjától folyamatosan kiküldésre kerülő, új bank- és hitelkártyák is az aktuális kondícióknak és feltételeknek megfelelően használhatóak, amelyekről az Átvevő Bank (MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.) ÁSZF-jeiben, valamint a Takarék Kereskedelmi Bank Hirdetményeiben tájékozódhat .

 


ÖN ÚGY DÖNT, HOGY AZ ÁTVEVŐ BANK (azaz az MTB MAGYAR TAKARÉKSZÖVETKEZETI BANK ZRT.) ÁSZF-JÉT NEM FOGADJA ELEbben az esetben kérjük, hogy jelen levelünk kézhezvételét követő két hónapon belül, de legkésőbb 2019. június 13-ig a Takarék Kereskedelmi Bank Bankkártya Szolgáltatási Osztálya (1082 Budapest, Üllői út 48.) részére szíveskedjen írásban megküldeni a felmondását tartalmazó nyilatkozatát.

 

Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a hitelkártya szerződésének felmondásával a felmondási idő alatt köteles a hitelkártyával kapcsolatos valamennyi kötelezettségét teljesíteni, tartozását kiegyenlíteni legkésőbb a hitelkártya szerződés megszűnésének napjáig. Amennyiben a felmondási idő utolsó napjáig nem tesz eleget a hitelkártya szerződés alapján fennálló fizetési kötelezettségének, a felmondását tartalmazó nyilatkozata érvénytelennek tekintendő.

 

Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a bankkártya/hitelkártya szerződésének felmondását tartalmazó nyilatkozatának kézhezvételét követően a bankkártya/hitelkártya a továbbiakban nem használható, a felmondási időszak alatt a bankkártyával/hitelkártyával tranzakció nem kezdeményezhető.

 

Amennyiben Ön a fent meghatározott határidőn belül, de legkésőbb 2019. június 13-ig nem küldi meg nyilatkozatát részünkre, akkor azt úgy tekintjük, hogy Ön az Átvevő Bank ÁSZF-jét elfogadta.

 

Amennyiben a fentiekkel kapcsolatban kérdése merülne fel, úgy készséggel nyújtunk tájékoztatást a +36 1 3344 344-es telefonszámon.

 

 

Takarék Kereskedelmi Bank Zrt. bankkártya és hitelkártyával kapcsolatos hirdetményei és ÁSZF-je:

 

Szövetkezeti Hitelintézetek fiók és ATM keresője

 

Postai hirdetmények


Kapcsolódó dokumentumok: